GREMO NA FERATE - SAMOVAROVALNI KOMPLETI

Vračilo blaga

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko naročeno blago, ki ste ga kupili po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta) iz kakršnegakoli razloga vrnete v 30 dneh od prejema. Zadošča tudi, da nas v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, blago pa nam lahko vrnete še v nadaljnjih 30 dneh.

Blago morate vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Mora biti v originalni, nepoškodovani embalaži proizvajalca. Stroške vračila krije kupec.

Kupec lahko ob vračilu zahteva vrnitev kupnine ali zamenjavo za drugo blago. Kupnino prodajalec vrne na njegov transakcijski račun najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila o vračilu in prejema blaga v prodajalčevo skladišče. Zamenjava blaga traja nekaj dni, največ 1 teden (tranzitni čas je vključen) od prejetja vračila v prodajalčevo skladišče in če je blago na zalogi. Oziroma zamenjava bo obravnavana kot novo naročilo.


Vračilo blaga kot reklamacija

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) določa v 37. členu, da:

 • Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.
 • Napaka je stvarna:

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 • Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
 • Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. V tem obvestilu o napaki, mora natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom. Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) določa v 38. členu, da:  

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.  

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) določa v 39. členu, da:

Če v primerih iz 37. in 38. člena napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.
Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.


Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije GLS-ju. Skupaj z GLS-jem bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.

Pritožbe in spori

Verjamemo, da ne tega ne bo prišlo. Toda če že pride, nas najprej kontaktirajte preko e-pošte [email protected] ali pokličite na 040 728 330.

V informacijo vam prilagamo povezavo do strani EC europa Alternativno/spletno reševanje sporov. Za lažje razumevanje vam je na voljo tudi pregledna infografika: Spletno reševanje sporov vam pomaga rešiti spore s potrošniki v 4 korakih, na spletu in izvensodno.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Samana d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).


Garancija

Proizvajalec je, v skladu z zakonom, dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri prodajalcu, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu.

Naslov za vračilo blaga prodajalcu je:

Samana d.o.o.
Britof 27
4000 Kranj

Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da uporabite ustrezno embalažo. Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je v naprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

© 2023 AlpLine & Samana | Vse pravice pridržane